SINGLETRACK

Leśne trasy rowerowe są projektowane i budowane w zgodzie z naturą – nie ma konieczności wycinania znajdujących się na terenach przeznaczonych pod SINGLETRACK – i drzew. Wąskie, kręte, wzbogacone o przeszkody i zakręty w formie band ścieżki, zróżnicowane pod względem trudności, wkomponowują się idealnie w najróżniejszy krajobraz. Nie ma znaczenia, czy trasa prowadzi po nawierzchni piaszczystej czy szutrowej. SINGLETRACK może być wykonany zarówno jako zwarta pętla zagospodarowując niewielki obszar jak i ścieżka łącząca dwie lub większą liczbę miejscowości. Bez względu na wariant, SINGLETRACK jest łatwą w realizacji oraz korzystną cenowo inwestycją, która nie wymaga dużej ingerencji w przyrodę.

SINGLETRACK – KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

– wygenerowanie dodatkowych strumieni dochodu w sektorze turystycznym, dzięki funkcjonowaniu specjalnych ścieżek rowerowych
– wzmożenie rozwoju turystyki rowerowej oraz wzrost liczby klientów dla infrastruktury około- turystycznej: pensjonaty, hotele, gastronomia
– podniesienie atrakcyjności regionu oraz jego promocja
– przekierowanie ruchu turystycznego w dużo ciekawsze i wcześniej nieznane obszary do jego uprawiania

SINGLETRACK – KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU:

Rowerowe trasy turystyczne postrzegane są jako wizytówki regionów. Tego rodzaju trasy budowane są z myślą połączenia najbardziej charakterystycznych,
a zarazem kluczowych atrakcji danego obszaru, spełniając funkcję rekreacyjną oraz edukacyjną. Wartym uwagi jest fakt, iż atrakcje terenu, na którym znajdują się rowerowe trasy turystyczne są tak samo ważnym elementem przyciągającym turystów co sama sieć tras. Ścieżki te są równie atrakcyjne dla amatorów sportów rowerowych jeżdżących dla przyjemności, rowerzystów turystycznych oraz bardziej zaawansowanych rowerzystów preferujących cross-country oraz enduro.
W celu zapewnienia najwyższego komfortu jazdy szczególnie amatorom, trasa po wytyczeniu jest równana, a w razie potrzeby pokrywana mineralną nawierzchnią z kruszywa łamanego. Dodatkowo istnieje możliwość dostosowania tras do potrzeb nieco bardziej zaawansowanych zawodników enduro i cross-country, poprzez wzbogacenie tras o różnego rodzaju przeszkody, garby, czy elementy wykonane z drewna.

FLOWTRAIL

Na przestrzeni ostatnich dekad wyodrębniła się nowa grupa rowerzystów, których liczba, podobnie jak wymagania przez nich stawiane, bardzo szybko rosną. Grupę tę stanowią kolarze górscy. Niemalże od początków istnienia tego odłamu rowerowego, pojawił się problem skutecznego sprostania ich potrzebom.
Po wielu latach wspomniany problem został skutecznie rozwiązany dzięki wprowadzeniu tras FLOWTRAIL, które dzięki płynnym oraz rytmicznym sekcjom spełniają nawet najbardziej wygórowane oczekiwania opisywanej grupy. Co więcej, proponowana koncepcja przeszkód (garby, zakręty w kształcie litery S, hopki oraz różnego rodzaju dodatkowe elementy) odpowiada na potrzeby zarówno zaawansowanych kolarzy, jak i amatorów stawiających przysłowiowe pierwsze kroki, poprawiając i wyrabiając u nich prawidłową technikę jazdy. FLOWTRAIL może być traktowany zarówno jako płaski tor będący często wprowadzeniem do parku rowerowego jak i miejscem zabawy dla zaawansowanych rowerzystów chcących sprawdzić swoje umiejętności.