CZYM JEST BMX RACING?

BMX RACING jest od 2008 roku konkurencją olimpijską, której historia sięga lat 60-tych. Polega na równoczesnym wyścigu 8 zawodników na specjalnie zaprojektowanym i wybudowanym torze. Uczestnicy wyposażeni w kaski i ochraniacze, rozpoczynają bieg z bramki umieszczonej na górze startowej. Długość toru waha się od 350-450 m, a czas przejazdu oscyluje w przedziale 30-40 sekund.

WYMAGANIA TERENOWE

Teren pod budowę toru do BMX racingu powinien być płaski lub lekko pochyły. Minimalna powierzchnia przeznaczona pod ww. inwestycję wynosi ok 0,5 ha (optymalne wymiary to 70m x 110m). Do podanej, można doliczyć powierzchnię przeznaczoną na dodatkową infrastrukturę w postaci parkingów, biura zawodów
i obiektów kubaturowych. Aby zapewnić uczciwą rywalizację oraz wielkie emocje dla publiczności, szerokość toru, długość pierwszej prostej, jak i całego toru oraz właściwości nawierzchni są ściśle wyznaczone przepisami UCI (Międzynarodowa Unia Kolarska). Jednocześnie rodzaj przeszkód, ich rozmieszczenie, przebieg trasy i ilość zakrętów są dowolne i zależą jedynie od projektanta. Sprawia to, że każdy tor jest niepowtarzalny. Najważniejszym zadaniem przy projektowaniu
i budowie toru jest, by był on odpowiednio szybki, widowiskowy i bezpieczny.