DIRT PARK & PUMPTRACK ŚWIĘTOCHŁOWICE

DIRT PARK & PUMPTRACK ŚWIĘTOCHŁOWICE

GDZIE: WOJ. ŚLĄSKIE

KIEDY: CZERWIEC 2015

POWIERZCHNIA: 950 m2

Obiekt realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice poprzez budowę skateparku na terenie OSiR Skałka” – Etap II, obejmujący budowę toru rowerowego. Zastosowano tu ciekawe rozwiązanie polegające na połączeniu elementów skateparku z torem DIRT-owym i rowerowym placem zabaw. Użyto także trzech różnych materiałów stanowiących warstwę jezdną toru. Wybicia przeszkód czy tzw. zakręty profilowane, czyli miejsca, które wymagają największej przyczepności a zarazem najmocniej narażone na erozję pokryto analogicznie betonem oraz asfaltem. Pozostałe elementy pokrywa mieszanka mineralna z kruszywa łamanego.